Om ALP

ALP er til personer som elsker computerspil, nørderi og hygge med vennerne. Det er for folk i alle aldre og på forskellige niveauer. ALP afholder Assentoft/Actiontofts største LAN Party. Tankerne bag ALP er altid at samles og have en hyggelig weekend, hvor vi spiller en masse computerspil, nørder igennem, griner og bare har det fantastisk sammen med andre, som har samme interesse. 

ALP er en selvstændig underafdeling af foreningen SIF Assentoft. Grundlagt fordi der manglede et Lan tilbud til området, som både fokusere på computerspil og på social udvikling og læring hos deltagerne. Derfor kaldes det også “Områdets hyggeligste lan”. Mere end bare et lan….

Tid og sted

 

Næste ALP event er stadig usikker.

 

 

Sted 

Assentoft Hallen – Hal A og B

Stadionvej 41, 8960 Randers

Find os på facebook nedenunder

Regelsæt ALP

 • Deltagelse til ALP forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for ALP, samt dansk og international lovgivning.
 • Regelsættet for ALP kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret på www.alplan.dk.
 • Deltagere skal altid følge anvisninger fra ALPs crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder ALP sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.
 • Deltagelse til ALP sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.
 • ALP påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.
 • Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
 • Hver billet til ALP er unik, og giver adgang for én person til eventet.
 • Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til eventet vil blive politianmeldt.
 • ALP har altid mulighed for at rykke rundt på deltagernes valgte pladser, både for at skabe mere plads eller hvis andet spiller ind.
 • Er du under 16 år, skal du have skriftligt samtykke fra dine forældre til at købe energidrik i vores kiosk. Find Samtykke her 
 • Til hver deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed.
 • Deltageren skal selv medbringe stikdåse og netværkskabel for tilslutning af eget udstyr.
 • Det er kun tilladt at tilslutte én computer, konsol eller lign. pr. deltager.
 • Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til ALPs netværk.
 • Det er ikke tilladt at benytte højtalere.
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.
 • Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontorstol.
 • I soveområderne skal man placere luftmadrasser og liggeunderlag, op ad hinanden uden mellemrum, og indenfor opmærkede båse, så der er soveplads til alle.
 • Det er ikke tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign. Sovning skal foregå i de opmærkede soveområder.
 • Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.
 • Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.
 • Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.
 • Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.
 • Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.
 • glemte ejendele skal gøres krav på straks efter eventet.
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden for eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand.
 • Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse. Og uden refusion af evt. billet.
 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs.
 • Rygning må kun ske udendørs.
 • Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere.
 • Det er ikke tilladt at ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra ALP.
 • Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser til ALP uden skriftlig tilladelse fra ALP.
 • Det er tilladt for den enkelte deltager, at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.
 • ALP forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af ALP, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
 • ALP logger alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele ALP’s netværk samt internetforbindelse. Ved køb af billet samtykker hver deltager jf. GDPR lovgivningen i at al datatrafik fra deltagerens IP-adresse logges til brug for myndighederne. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben eller andre våben, af nogen art til eventet.